God lønnsstatistikk er alfa og omega

Geir E. Engen er ansvarlig for lønnsstatistikken i MBL.

MBL går nå i gang med innsamling av data til lønnsstatistikken som ledd i forberedelsene til årets hovedoppgjør. - Tallene brukes aktivt i forhandlingene for å finne ut hvordan ulike lønnskrav påvirker rammen, sier fagsjef Geir E Engen, som er ansvarlig for lønnsstatistikken i MBL.

- Vår detaljerte statistikk gjør det mulig for oss å kunne se hvordan krav slår ut i ulike deler av MBLs medlemsmasse. Krav som har virkning på rammen kan slå svært ulikt ut i ulike bedrifter. Derfor er vi avhengig av å ha et godt faktagrunnlag både i forkant av forhandlingene, slik at vi vet hvordan lønnsutviklingen har vært foregående år, og underveis i forhandlingene, sier han.

- Innsamling og oppstilling av lønnsstatistikken er en stor og omfattende oppgave, både for den enkelte medlemsbedrift og for oss i MBL. Fra konsernbedrifter mottar vi informasjon direkte for konsernene, men de øvrige må sende inn sin statistikk innen 22. februar, sier Engen.

Tallene MBL samler inn deles med de ulike arbeidstagerorganisasjonene, slik at partene har omforent syn på tallene før forhandlingene starter.

Tidsplanen er lagt opp slik at statistikken er klar før påske.