Lesertall: Fall for papiravisene - regionavisene styrker seg digitalt

Publisert

Foto: Schutterstock

Papiravisene mister lesere. De ferske lesertallene for 2023 viser at papiravisene har en samlet tilbakegang på 13 prosent det siste året. Avisene går også svakt tilbake digitalt, tross dette går 2 av 3 nettsteder frem. Det er regionavisene som øker den digitale lesingen mest, men også lokalavisene og nisjeavisene vokser i perioden.

- Nedgangen for papiravisene akselererer i denne perioden. Flere mediehus har den siste tiden endret frekvens på papirutgavene, og velger å legge mer av det journalistiske trykket digitalt. Dette er en naturlig utvikling, og fremover vil vi fortsette å se nye abonnementsmodeller som er mer tilpasset endringene i folks medievaner, sier Randi S. Øgrey adm. dir i MBL.

79 prosent av den norske befolkningen over 12 år leser minst én avis enten digitalt eller på papir daglig, sammenlignet med 81 prosent året før. 24 prosent leser minst én papiravis daglig, sammenlignet med 29 prosent i 2022. Stadig færre leser dermed papiraviser daglig og av de 155 målte papiravisene har 75 opplevd en nedgang i lesertall, mens tre aviser har hatt en økning i antallet lesere i 2023. Samlet sett har det vært en tilbakegang i papirlesingen på 13 prosent fra 2022 til 2023. 

Tilbakegang også digitalt, men regionavisene vokser

De fire regionavisene, Adresseavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen, øker alle, med totalt 9,3 prosent. Samtidig kan 71 prosent av lokalavisene vise til vekst. Samlet sett øker lokalavisene med 3,2 prosent mens nisjeavisene øker med 2,7 prosent.  

-At alle de fire regionavisene og det store flertallet av lokalavisene får flere lesere digitalt, viser viktigheten av vitale og innovative mediehus over hele landet, sier Øgrey.

Den totale digitale dekningen for norske nettsteder går tilbake med 2 prosent i fjerde kvartal av 2023, sammenlignet med tilsvarende kvartal året før. Likevel går 2 av 3 nettsteder frem og 118 av de 177 målte nettstedene kan vise til vekst, mens 59 går tilbake. 

-Enkelte tredjepartsaktører og sosiale medier, som Facebook, prioriterer i mindre grad redaksjonelle medier. Dette kan også ha betydning for utviklingen til flere av de målte nettstedene, sammenlignet med samme periode i fjor, sier Øgrey.

Færre leser magasiner 

I 2023 leste 16 prosent av befolkningen daglig minst ett papirmagasin. Etter en periode med stabilitet, er det nå tilbakegang i lesing av papirmagasiner i 2023. Samlet sett har det vært en nedgang på 7,1 prosent i forhold til 2022. 

Seks magasiner har fått flere lesere, mens 40 har færre lesere sammenlignet med 2022, og alle magasingrupper går tilbake. 

Lesertall digital

Lesertall for magasin