Medietilsynet: Mediemarkedet er fortsatt krevende - avgjørende med gode rammevilkår

Publisert

MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey. Foto: Caroline Roka.

Fjoråret ble, i likhet med 2022, ett av de svakeste årene for avisene siden finanskrisen. Det fremgår av Medietilsynest ferske rapport "Økonomien i norske medier 2019-2023”. Riktignok økte driftsresultatet med om lag 19 prosent fra året før, men årsaken til resultatforbedringen er at kostnadene er redusert.

- Norske aviser har svært god omstillingsevne og er i verdenstoppen med løsninger for digitale brukerinntekter. Fallet i annonseinntektene i fjor var imidlertid større enn veksten i brukerinntektene, og vi vet at papirinntektene fortsatt er en vesentlig del av inntektsgrunnlaget fremover. Derfor er det viktig at Medietilsynet konkluderer med at gode rammevilkår er avgjørende for å opprettholde det solide mediemangfoldet vi har i Norge, sier adm. dir. Randi S. Øgrey. 

Rapporten viser at avisenes inntekter fra papir- og nettutgaver var for første gang like store i 2023, men tilsynet presiserer at papiravisene fortsatt er viktige for avisenes økonomi. Medietilsynet anslår at abonnementsavisenes driftsresultat ville vært svekket med 1,4 milliarder i 2023 uten inntektene fra papiravisene. 

Medietilsynets rapport:: Økonomien i norske aviser 2019-2023