NRK deler innhold med andre redaktørstyrte medier

Publisert

Redaktør for mediemangfold og samarbeid i NRK,Hege Iren Frantzen Foto: Ole Kaland/NRK.

- NRK er opptatt av å være rause og på tilbudssiden når vi får spørsmål fra andre redaktørstyrte medier om å dele innholdet vårt, sier redaktør for mediemangfold og samarbeid i NRK, Hege Iren Frantzen. Denne helgen får redaktørstyrte medier, som har avtale med NRK, tilgang til NRK-produksjonen fra prideparaden i Oslo. NRK har også vedtatt nye interne rutiner for deling av bilder, videoklipp og lydklipp, slik at delingen skal gå raskt og sikre god dialog mellom mediehusene og NRK.

- Mange av kollegaene våre i redaktørstyrte medier tar kontakt med oss for å få tilgang til bilder, video eller lydklipp, forteller Frantzen. Hun sier NRK er opptatt av å være på tilbudssiden når de får spørsmål fra andre redaktørstyrte medier om å dele innholdet. - Det gjelder både i pågående nyhetssaker eller arkivklipp til bruk i dokumentarer eller podkaster mm, utdyper Frantzen.

Nye rutiner

- Når det gjelder pågående nyhetssaker, og hvor det haster litt ekstra å få tilgang til et bilde eller et videoklipp som vi har publisert, har vi nettopp vedtatt nye interne rutiner som skal sikre den gode og viktige dialogen direkte mellom våre redaktører og eksterne redaktører, sier Frantzen. Det er også delt mer informasjon på NRKs eksterne sider, om hvilke vilkår som gjelder når man får tilgang til NRKs arkivstoff og hvordan mediene får tak i NRKs innhold i pågående nyhetssaker.

Frantzen forteller at NRKs redaktører jevnlig har kontakt med kollegaer i andre redaktørstyrte medier, i forbindelse med deling eller samarbeid i pågående nyhetssaker. - Slik dialog er viktig for oss, understreker hun. Vi ser at gjennom å snakke sammen og ha god dialog med hverandre, får vi også til mer samarbeid på tvers. Det er bra for oss i mediene, men først og fremst for publikum som gjennom at vi samarbeider, kan få et enda bedre tilbud. 

Tydelige avtaler er viktig

Det kan være tilfeller der NRK sier nei til å dele. Det er redaktøren for innholdet som avgjør i hvert enkelt tilfelle. Videre skal innholdet NRK deler være av en karakter som blir et supplement til NTBs tilbud, og ikke en erstatning, presiserer hun.

For at NRKs redaktører skal kunne ta stilling til om NRK kan dele innholdet, trenger de å vite konkret hvilket innhold det bes om tillatelse til å bruke, i hvilken sammenheng det skal brukes og på hvilke plattform(er) det skal publiseres. - Her må vi være ryddige og sikre gode og tydelige avtaler. All bruk at vårt materiale må avtales skriftlig med oss, forklarer Frantzen.

Avtale med NRK om å bruke direktestrømmer fra nyhetshendelser

Alle norske redaktørstyrte journalistiske medier, som er en del av Norsk Presseforbund og/eller er omfattet av medieansvarsloven, kan også inngå avtale med NRK om å kunne bruke direktestrømmer fra nyhetshendelser for å formidle dette til sitt publikum. Det er snakk om nyhetshendelse som er av stor allmenn interesse - i og fra hele Norge. Frantzen sier dette er en viktig del av det å selvstendig bidra til norsk mediemangfold. I dag har et 90-tall medier en slik avtale med NRK.

- Denne helgen deler vi f.eks. fra vår produksjon fra prideparaden i Oslo, sier Frantzen og forteller at mediene som har allerede har avtale med NRK, har fått informasjon om hvordan denne delingen foregår og rammene for bruken av det innholdet NRK deler på lørdag. 

Hvis det er redaktørstyrte medier som ikke har avtale, men gjerne vil ha det, kan de ta kontakt med Marit Moi () for å få tilsendt avtalen. Avtalen inneholder informasjon om hvordan man mottar signalene, hvilke regler som gjelder og hva man må forholde seg til når man videreformidler direktestrømmene mv.

Anbefalt fremgangsmåte for å få tilgang til innholdet

- Den enkleste og sikreste måte å få tak i vårt innhold på, er å kontakte Innholdssalg i NRK. () Det er greit å merke seg at NRK bare deler NRKs allerede publiserte materiale.

- Når redaktørstyrte medier får arkivklipp fra NRK, og vi har brukt tid på å finne det frem, sjekke og avklare rettigheter, foreta en vurdering av om bruken som ønskes er i orden både etisk og juridisk og i tråd med NRKs retningslinjer for gjenbruk, så tar vi en administrasjonskostnad for dette, forklarer Frantzen.

Her er beskrivelse av hvordan du får tilgang til NRKs arkiver