NRK og MBL samarbeider om å rekruttere flerkulturelle

Publisert

NRKs FleRe-stipendiater skal nå for første gang ha praksisplass i MBLs mediebedrifter, Dagbladet og TV 2. Her er et tidligere kull på opplæring i et av NRKs radiostudioer. Foto: FOTO: NRK

NRK og Mediebedriftenes Landsforening inngår et nytt samarbeid for å få flere med flerkulturell kompetanse til mediebransjen. To av stipendiatene fra NRKs talentprogram FleRe skal ha praksis i MBLs medlemsbedrifter, TV 2 og Dagbladet.

For første gang skal journaliststipendiater i NRK FleRe ha sin praksisplass utenfor NRK.

NRK har siden 2008 drevet NRK FleRe med mål om å rekruttere flere journalister med flerkulturell kompetanse. Gjennom programmet får alle stipendiatene først opplæring i journalistikk og historiefortelling i NRK, før de skal ut i praksis i ulike redaksjoner.

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen ser frem til å samarbeide på tvers av mediebransjen for å øke den flerkulturelle kompetansen i media.

– Samarbeid og det å løse oppgaver i fellesskap, er viktig for oss i NRK. Her er det flere mulige spor som vi nå utforsker sammen med MBL. Redaktørstyrte medier står overfor store oppgaver. For å lykkes, trenger vi å jobbe mer sammen og lære av hverandre. Jeg er stolt av at andre medier nå for første gang er inkludert i NRKs satsing på talentprogrammet NRK FleRe, sier kringkastingssjefen.

Mediebedriftenes Landsforening, MBL, har i flere år undersøkt mangfoldet i mediebransjen, og mediebedriftene er tydelige på at de ikke er fornøyde med graden av flerkulturell kompetanse i egne bedrifter.

– Økt satsing på mangfold er viktig for MBL og våre medlemsbedrifter, og vi er glade at flere får mulighet til å ta del i dette gode talentprogrammet. Vi har god tradisjon for å samarbeide om mangfoldsarbeidet i bransjen, dette er et viktig pilotprosjekt i samarbeidet mellom NRK og MBL, sier administrerende direktør i MBL, Randi S. Øgrey.

Dagbladet og TV 2 er først ut

Dagbladet og TV 2 er de første mediebedriftene utenfor NRK til å motta FleRe-stipendiater. Talentene skal etter endt opplæring i NRK ha praksis i de ulike mediehusenes redaksjoner. Av årets åtte stipendiater skal én til TV 2 og én til Dagbladet. 

– Dagbladet har hele befolkningen som målgruppe, og da har vi også behov for flerkulturell kompetanse. Det er en styrke for oss med mangfold blant våre ansatte. Vi ser fram til å bidra til å dyrke fram nye talenter i journalistikken gjennom FleRe-samarbeidet. Vi synes det er spennende at det tenkes nytt og samarbeides på tvers i bransjen. Her har vi alt å tjene på å lykkes med et felles mål, sier Jan Thomas Holmlund, stabssjef i Dagbladet.

TV 2s organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Lene Eltvik Vindfeld ser frem til samarbeidet.

– Vi, som samlet mediebransje, må bli bedre på mangfold for å sikre relevans også fremover. Det krever strukturert og langsiktig arbeid, og dette tiltaket er et steg på veien. NRK har bidratt med å dytte bransjen i riktig retning gjennom FleRe-programmet, og da en plass åpnet seg var vi raske med å hive oss rundt, sier Vindfeld.

Leder for NRK FleRe, Iram Ansari mener det å ha journalister med flerkulturell kompetanse i mediebransjen bidrar til viktige historier og perspektiver i journalistikken.

– Vi er helt avhengig av dette for å samle og engasjere alle som bor i Norge og for å styrke demokratiet vårt. Jeg er veldig glad for at NRK FleRe kan bidra til det og gleder meg til å samarbeide med MBL i dette pilotprosjektet, sier Ansari.

Stipendiatene i årets FleRe-program starter opp i august og skal ha fem måneder opplæring og deretter fem måneder praksis.