Pressefriheten i verden svekkes, Norge fortsatt på topp

Publisert

- Det er urovekkende å se hvordan konflikter i verden svekker pressefriheten i flere land, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

Norge topper indeksen for åttende år på rad. Men Norge får i år færre poeng enn i fjor. – Resultatet her hjemme speiler at vi har et rikt mangfold av medier, men som alltid er det viktig at vi ikke tar denne for gitt. Det er urovekkende å se hvordan konflikter i verden svekker pressefriheten i flere land, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

Reporters Without Borders (RSF), som står bak den årlige pressefrihetsindeksen skriver i en pressemelding at indeksen viser at pressefriheten rundt om i verden blir truet av de som burde være dens garantister – politiske myndigheter.

Av de fem indikatorene (politisk, økonomisk, lovgivende, sosial og sikkerhet) som er brukt for å sette sammen rangeringen, er det den politiske indikatoren som har falt mest – med et globalt gjennomsnittlig fall på 7,6 poeng. Også i Norge har den sunket.

- Pressefrihet er en forutsetning for demokrati, og derfor har vi politikere et særlig ansvar for å verne om pressefriheten, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til NTB.

- Selv om Norge fremdeles er rangert høyest på indeksen som viser hvordan det står til med pressefriheten over hele verden, er det urovekkende at vi scorer dårligere enn i fjor på den politiske delen av indeksen. Vi må se nærmere på hva det skyldes, sier Gharahkhani.

Med noen unntak omtaler RSF situasjonen i Europa som i all hovedsak god i de landene som er medlemmer av EU.

På plassene bak Norge følger Danmark, Sverige, Nederland og Finland – mens Iran, Nord-Korea, Afghanistan, Syria og Eritrea ligger nederst på listen over de 180 landene som er med på rangeringen. 2024 vil være det største valgåret i verdenshistorien, og valg ledsages ofte av vold mot journalister varsler RSF. Organisasjonen varsler også om en bekymringsfull nedgang i støtte og respekt for medienes autonomi og økt press fra stater eller andre politiske aktører.

Krigen i Gaza har vært preget av rekordmange krenkelser mot journalister og medier siden oktober 2023. RSF skriver at mer enn 100 palestinske reportere har blitt drept

Undersøkelse blant svenske "EU-politikere"

Tidningsutgivarna har gjennomført en undersøkelse der alle partier unntatt Sverigedemokraterna deltok, og den viser bred enighet om viktigheten av pressefrihet, og at den håndheves strengt i deler av EU. Undersøkelsen tar også opp spørsmål om AI.

De svenske EU-kandidatene er enstemmige om at pressefrihet er grunnleggende i et demokratisk samfunn, og de er bekymret for utviklingen vi ser både internasjonalt og i Sverige. - Dette lover godt for de mange utfordringene som vil havne på parlamentsmedlemmenes bord i løpet av kommende periode, sier Tidningsudgivarnas administrerende direktør Johan Taubert. Les mer