Pressehistorien møter kunstig intelligens

Publisert

Nordens eneste bevarte førdigitale avishus ligger på Røros og har en aktiv venneforening.

Pressemuseet Fjeld Ljoms Venner vil løfte det tradisjonsrike avishuset på Røros fram i nasjonalt og dagsaktuelt lys, gjennom et medieseminar i dagene 10.-11. april. – Vi ønsker å vise fram Nordens eneste bevarte førdigitale avishus, og samtidig sette fokus på hva denne pressehistorien kan lære oss i dag, sier styreleder i Venneforeningen, Jan Erik Øvergård i en pressemelding.

Fra pressemeldingen: 

Markante mediefolk og mediepolitikere stiller som innledere på seminaret som har tema «Fra bly til kunstig intelligens».  Innleggene vil trekke en rød tråd fra avisenes tradisjonelle produksjonsmetoder og inn i vår digitale virkelighet. Helt fram til 1970-tallet ble avisene redigert på papir og trykt med typer framstilt av flytende bly. Røros-seminaret vil løfte blikket fra dataskjermen og se på hva mediefolk av i dag kan lære av nettopp denne historien, da avisene var så å si alene om å være arena for offentlig ordskifte. Nå står mediene foran nye store utfordringer i og med bruk av Kunstig Intelligens på en rekke områder.  Seminaret vil være åpent å søke for alle, og vil også være aktuelt for interesserte utenfor mediebransjen. Blant foredragsholdere er tidligere VG-sjef Torry Pedersen og stortingsrepresentant Tage Pettersen, mediepolitisk talsperson i Høyre.

Norsk pressemuseum

Seminaret er ledd i prosjektet som har som formål å sikre offentlig og privat finansiering til virksomheten Venneforeningen bedriver i Fjeld-Ljom. Norge mangler et nasjonalt pressemuseum som ivaretar historien ikke minst til alle lokalavisene, som i over hundre år har spilt en viktig rolle i demokratiet vårt.  

– Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner arbeider for å øke interessen for pressehistorien hos medieinteresserte, politikere og innen kulturvernet. Det historiske perspektivet er viktig når vi skal legge framtidas mediepolitikk. Derfor bringer Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner med sitt seminar sentrale problemstillinger til torgs, sier styreleder Jan Erik Øvergård.

For mer informasjon og påmelding, se: www.fjeld-ljom.no