Stortingsmelding om Nansen-programmet: Vil styrke frie medier i Ukraina

Publisert

- Vi er glade for å at meldingen utrykker viktigheten av å bidra med støtte til medienes uavhengighet og levedyktighet og beskytte journalister både i det fysiske og det digitale rom, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

Den ferske stortingsmeldingen redegjør for Nansen-programmet for Ukraina som innebærer 75 milliarder kroner i militær og sivil støtte for perioden 2023–2027. Meldingen fremhever at Norge vil bidra til å styrke medienes uavhengighet og levedyktighet og beskytte journalister både i det fysiske og det digitale rom.

- Vi er glade for å at meldingen utrykker viktigheten av å bidra med støtte til medienes uavhengighet og levedyktighet og beskytte journalister både i det fysiske og det digitale rom, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey. - Det er fint at det står i meldingen at "dette er forutsetninger for å sikre tilgang til pålitelig informasjon og en åpen offentlig debatt i et fungerende demokrati."

Gjennom vårt engasjement i det nordiske Ukraina-fondet i to år erfarer vi jo hva dette har hatt å si for våre kolleger i det krigsherjede landet, og vi vet at det er viktig å opprettholde tempoet i denne satsingen. Ved å bygge sivilsamfunn og fremme demokrati vil man styrke alle felt ved gjenoppbyggingen i det krigsherjede samfunnet, også næringslivet. Men det haster med støttebidrag for flere av mediene i Ukraina, sier hun.