Stupstipender for over millionen

Publisert

Det ble utdelt kr 1 086 546 i stipender og vikarstøtte i 106 030 kr under andre tildelingsrunde for Stup. Til sammen er det tildelt 1 719 598 kroner i år. Neste søknadsfrist er 1. august.

Denne runden er det tildelt 28 stipender til 11 forskjellige redaksjoner i Norge. 

Dette er stipendtildelingene i andre tildelingsrunde

For å kvalifisere til Stupstipend må søkeren møte kriteriene vedtatt av ordningen. Du kan lese mer om Stup på Stups nettside