Tarifforhandlingene mellom HK og MBL starter i dag

Publisert

MBLs forhandlingsdelegasjon fra venstre: Geir Engen (MBL), Yvonne Cyren (Amedia), Lars Lager Espevalen (Amedia), Øystein Takle Lindholm (forhandlingsleder MBL), Harald Fougner (Klassekampen).

I dag starter tarifforhandlingene mellom MBL og Handel og Kontor og det er satt av en dag til forhandlingene.

Siden dette er et hovedoppgjør vil forhandlingene omhandle både lønnstillegg og eventuelle endringer i de øvrige bestemmelsene i tariffavtalene.

MBLs forhandlingsutvalg - Medieoverenskomsten med Handel og Kontor:

Øystein T. Lindholm, MBL (forhandlingsleder)

Harald Fougner, Klassekampen

Lars Lager Espevalen, Amedia 

Yvonne Cyren, Amedia

Fra administrasjonen:

Geir Engen, MBL

Pressekontakt: Veslemøy Rysstad, MBL