Utvalg skal vurdere fremtidens posttjenester

Publisert

Per Magne Tveiten. Foto: Schutterstock og Mentor Medier.

MBLs nestleder, Per Magne Tveiten (Mentor Medier), er oppnevnt av Samferdselsdepartementet til et utvalg som skal levere en anbefaling om hva som bør være norsk postpolitikk i årene som kommer.

Bakgrunnen er at det sendes stadig mindre tradisjonell post, til en stadig høyere kostnad. Utvalget skal se på hvilke tjenester staten bør sikre alle husstander tilgang til, og om postbudene også kan utføre andre oppgaver for samfunnet enn å dele ut brev. Samtidig skal utvalget se på hvordan man kan ivareta hensynet til de som av ulike grunner har en mindre digital hverdag, og er mer avhengige av tradisjonelle posttjenester.

Utvalget skal levere sin rapport innen ett år.

Se utvalgssammensetning og les mandatet her