Aftenposten tilbyr samarbeid om sine E-handelsløsninger

Nyhet

Publisert

Schibsteds leder for innovasjon abonnement, Ole Sandbo møtte nylig deltakerne i MBLs relevansprosjekt og inviterte til samarbeid om e-handelsløsninger. Invitasjonen gjelder bredere og bør være relevant for mange.

Sandbos poeng er at avisene må ta tilbake kontrollen over egne verdier, og han viste til hva Aftenposten har gjort innenfor E-handel og nye annonseløsninger på egne flater.  Han understreket nødvendigheten av å modernisere avisenes annonseprodukter og tilrettelegge med løsninger kundene har behov for. Svært mange lokale forretninger strever med konkurranse fra ehandel uten å ha verktøy eller kunnskap til å slå tilbake. Tradisjonelt har avisene hjulpet lokale forretninger med rådgivning og løsninger for å lykkes med markedsføringen sin. Denne rollen mener Ole Sandbo at avisene kan ta tilbake.

Sandbo inviterte aviser som ønsker det til et samarbeid, og vil stille kunnskap og teknologi til rådighet. Gjennom dette prosjektet gis avisene mulighet til å tilby gode responsprodukter som også kan knyttes sammen med lokal distribusjon og betaling.

Fire lokalaviser ser nå på muligheten i første omgang. Avisene skal jobbe nærmere med denne muligheten som en av flere tilnærminger til ehandel gjennom MBLs prosjektnettverk i regi av NxtMedia. Andre aviser som ønsker å forsøke ut løsningen lokalt kan ta kontakt med fagsjef for digital utvikling, Geir E. Engen i MBL: ge@mediebedriftene.no.

Sandbos poeng er at avisene må ta tilbake kontrollen over egne verdier, og han viste til hva Aftenposten har gjort innenfor E-handel og nye annonseløsninger på egne flater.  Han understreket nødvendigheten av å modernisere avisenes annonseprodukter og tilrettelegge med løsninger kundene har behov for. Svært mange lokale forretninger strever med konkurranse fra ehandel uten å ha verktøy eller kunnskap til å slå tilbake. Tradisjonelt har avisene hjulpet lokale forretninger med rådgivning og løsninger for å lykkes med markedsføringen sin. Denne rollen mener Ole Sandbo at avisene kan ta tilbake.


Sandbo inviterte aviser som ønsker det til et samarbeid, og vil stille kunnskap og teknologi til rådighet. Gjennom dette prosjektet gis avisene mulighet til å tilby gode responsprodukter som også kan knyttes sammen med lokal distribusjon og betaling.

Fire lokalaviser ser nå på muligheten i første omgang. Avisene skal jobbe nærmere med denne muligheten som en av flere tilnærminger til ehandel gjennom MBLs prosjektnettverk i regi av NxtMedia. Andre aviser som ønsker å forsøke ut løsningen lokalt kan ta kontakt med fagsjef for digital utvikling, Geir E. Engen i MBL: ge@mediebedriftene.no.