Anbefaler krafttak for demokratiet

Publisert

- Mediemangfoldsutvalget tar tydelige grep og ønsker et temposkifte i mediepolitikken. Med en grundig analyse av bransjesituasjonen, legger de frem en rekke tiltak som samlet vil underbygge innovasjon på flere plan. Dette er en utredning som gir et viktig grunnlag for arbeidet med å sikre journalistikken og ytringsmangfoldet i fremtiden, sier Tove Nedreberg styreleder i MBL.

Et enstemmig Mediemangfoldsutvalg overleverte sin rapport til kulturministeren i dag. Her ber de norske politikere om å styrke mediepolitikken og poengterer at det haster.

Utvalget uttrykker bekymring for at den journalistikken som er vesentlig for den offentlige samtalen, vil kunne bli redusert før bærekraftige forretningsmodeller er utviklet. Utvalget foreslår derfor en rekke nye tiltak og ordninger.

- Det haster å styrke mediepolitikken. Derfor er forslaget om fritak for arbeidsgiveravgift riktig, og et grep som raskt kan la seg gjennomføre og ha umiddelbar virkning. Utvalgets forslag må sees samlet, ikke minst er det viktig at endringen i mediestøtten forutsetter fritak for arbeidsgiveravgift. Det er positivt at det settes forutsigbare rammer på støtteforslagene med fireårsintervaller, sier Nedreberg.

Utvalget foreslår at det etableres en tilskuddsordning til innovasjonsprosjekter for nyhets- og aktualitetsmedier, og foreslår at det i første omgang settes av 30 millioner kroner per år til ordningen. Utvalget foreslår også å utvide mva-fritaket til å gjelde for alle nyhets- og aktualitetsmedier, og for salg av enkeltartikler fra publikasjoner som er omfattet av momsfritaket.

- Mediebransjen faller ikke i tilstrekkelig grad inn under de etablerte innovasjonsordningene. Det er derfor riktig og viktig at utvalget foreslår friske midler til innovasjon som kan styrke journalistikken og norske mediehus. Vi ser at mva-fritaket virker, vi er derfor glade for at utvalget anbefaler å utvide mva-fritaket til også å gjelde dybdejournalistikk, sier Nedreberg.

Her kan du lese rapporten