Feil om MBL og digitalmoms

Publisert

Styreleder Ivar Horneland Kristensen i Teknisk Ukeblad hevder i DN 18.9 at MBL ikke har jobbet for digital nullmoms for andre enn egne medlemmer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2017. Her er Kristensen dårlig informert, sier adm. dir. Randi S. Øgrey i en kommentar i Dagens Næringsliv.

I høring om revidert nasjonalbudsjett for 2017 i mai la vi sammen med de andre presseorganisasjonene frem et felles forslag for å få til den endringen Kristensen etterlyser, men uten å få gjennomslag.

MBL har hele tiden stått for at en avgrensning må være basert på innholdet. Presseorganisasjonene, også Fagpressen, er enige. Vårt ståsted har hele tiden vært at mva-lovens begrep "nyhetstjenester" må favne videre enn nyheter i betydningen dagsaktuelle hendelser. I begrepet må ligge nyheter, aktualiteter, samfunnsstoff, kultur og debatt - det som dekker publikums behov for informasjon de trenger for å delta i samfunnslivet.

MBL kommer til å fortsette arbeidet for å få til dette.