HTML5-dugnad i overgangen fra Flash

Nyhet

Publisert

Apple har lenge blokkert Flash i sitt iOS, og i de senere uker har også Safari, Chrome og Firefox begynt å blokkere Flashinnhold i sine nettlesere. Representanter fra alle sider av ”bordet”, har jobbet sammen for å utvikle tips og anbefalinger til hvordan bransjen best mulig kan utarbeide HTML5 annonser.

Tipsene er ikke ment som en fasit, men som et grunnlag for videre diskusjon, i følge prosjektgruppa.

Les tipsene og delta i debatten på http://www.html5annonser.no/

-Jeg vil tro alle de norske mediehusene jobber med å finne nye inntektsstrømmer, samtidig som vi må beskytte de inntektene vi har, både digitalt og analogt, sier Marius Zachariasen, direktør Produkt- og Forretningsutvikling i Aftenposten. _Når alle de store nettleserne nå blokkerer Flash, betyr det potensielt vesentlig færre visninger av annonser. Vi er derfor helt avhengige av en rask og smidig overgang til HTML5

-Utfordringene rundt produksjon og implementering av HTML5 annonser ligger ikke hos produksjonsbyråene eller mediene alene. Vi har derfor igangsatt en bransjedugnad for å samle kunnskap og starte en dialog rundt tematikken", sier Marius Zachariasen, Innovasjonsansvarlig, Apt Pål Smitt-Amundsen påpeker at HTML5 annonser krever nye verktøy og mer detaljerte spesifikasjoner. -Vi ønsker derfor å innføre en ny standard for medieplan som sikrer at alle ledd i en kampanjeproduksjon vet nøyaktig hva som skal lages, og hvordan. Standarden er nøye utarbeidet basert på daglig erfaring med utforming av HTML5 materiell og de utfordringene det fører med seg, sier Smitt-Amundsen.

-HTML5annonser.no er stadig i utvikling og vi ønsker på sikt at det skal bli en møteplass hvor vi sammen kan skape dialog som tar fagområdet videre. Samtidig vil vi opprette en blog-seksjon hvor vi skal publisere relevante nyheter og utvikling på området, sier han.

Prosjektgruppen har bestått av:

Pål Smitt-Amundsen - Apt

Øyvind Nordhagen - Schjærven

Ole Andreas Sandring - Schibsted Ad Operations

Johan Telstad - Aftenposten

Henrik Birkeland - IUM

Marius Zachariasen - Aftenposten