Igangsetter prosjekt om lokal relevans

Nyhet

Publisert

Med prosjektet Lokal relevans skal MBL utforske hvordan lokale medieaktører kan bruke tilgjengelige teknologi og forretningsmekanismer til å styrke egen posisjon i sine respektive markeder, spesielt med tanke på å styrke posisjonen blant yngre brukere.

- Vi skal rekruttere 7-8 medlemsbedrifter til å delta i prosjektet, sier fagsjef Geir E Engen i MBL. Med dette prosjektet håper vi å kunne bidra til at de lokale mediehusene skal styrke sin posisjon som den foretrukne kanalen, både for brukere og annonsører. Vi er sikre på at det er store fordeler ved at flere mediehus jobber sammen om disse problemstillingene.

- De bedriftene som deltar i prosjektet velger i fellesskap ut hvilke fokusområder det skal arbeides med. Det vil bli lagt vekt på områder som kan gi økt innsikt og direkte bruksverdi både hos deltakerbedriftene og andre medlemsbedrifter. Hovedarbeidet i prosjektet vil skje i arbeidsgrupper, som arbeider mellom fellesmøtene i prosjektet. Arbeidet i gruppene skal resultere i innsiktsrapporter. Disse vil bli gjort tilgjengelig både for prosjektdeltagere og andre MBL-medlemmer. Til å lede prosjektet har vi knyttet til oss Morten Holst i Innocode, sier Engen.

Det arrangeres informasjonsmøte for prosjektet i Oslo 15. desember. Vil dere delta på møtet sender dere en epost til ge@mediebedriftene.no

Etter informasjonsmøtet vil de bedriftene som ønsker å delta i prosjektet kunne melde sin interesse. Endelig utvalg av bedrifter vil bli gjort i løpet av desember.