MBL oppretter støtteordning for digitale utviklingsprosjekter

Publisert

- Vi vil gi støtte på inntil kr 100 000 til innovative digitale utviklingsprosjekter, sier fagsjef Geir Engen (bildet). Prosjektene som støttes må bidra til utvikling av digital journalistikk og/eller digital forretningsutvikling og være med på å utvikle bærekraftige redaktørstyrte medier.


Støtte gis til tidligfase prosjektutvikling.

Prosjektene som støttes må ha som mål å gi konkrete resultater.

Støtte kan gis både til bedrifter som kjører prosjektet alene og bedrifter som ønsker å kjøre prosjektet sammen med andre bedrifter.

Søknadsfrist i høst vil være 1. desember. Fra 2018 vil det være to søknadsfrister, medio mars og medio september.

Mer informasjon fås ved henvendelse til Geir E Engen ge@mediebedriftene.no eller 951 99 067.