MBLs pitchekonkurranse

Publisert

Jobber du med innovative prosjekter eller er en start-up som retter seg mot mediebransjen? Har du lyst til å vinne 100.000 kr til å videreutvikle ditt produkt? Da vil vi i MBL invitere deg til vår årlige pitche-konkurranse. Konkurransen avholdes i Trondheim 14. november i tilknytning til NxtMedia konferansen.

Påmelding

Ved påmelding skal ideen beskrives kort, og det skal begrunnes hvorfor dette er et vinnercase.

Etter at påmelding er mottatt vil deltagerne kontaktes slik at de kan bekrefte at ideen ikke er plagiat eller kopi av eksisterende prosjekt, produkt eller tjeneste, og at de innehar ideelle rettigheter til ideen. Dersom disse rettighetene deles av flere må dette også opplyses.

Ved mange påmeldte vil juryen foreta en prekvalifisering, slik at ikke alle som melder seg på kan forvente å få presentere ideen i Trondheim 14.11.

Påmelding HER for pitchere. 

Påmelding HER for publikum. 

Gjennomføring

Hver deltager får 8 minutter til å presentere ideen sin. Deltagerne avgjør hvordan presentasjonen gjennomføres. Teknisk utstyr for presentasjon vil være tilgjengelig i salen. Tre finalister får presentere sin ide på NxtMedia konferansen 15. november, her utropes også vinneren.

Reisestipend

MBL utlyser 10 reisestipend på inntil kr 3 000 som deltagerne kan søke om. Reisestipend søker man om når man melder seg på i påmeldingsskjemaet.

Kriterier

Ideen må være et produkt eller en tjeneste som har relevans for aktører i den norske medieindustrien, og som er knyttet til formidling av budskap kommersielt og/eller redaksjonelt.

Premie

Vinneren får en pengepremie på kr 100.000,-

Vurderingskriterier

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier ved bedømming og kåring av vinnerprosjektet

 • Det må være et konkret og tydelig beskrevet produkt eller tjeneste
 • Produktet eller tjenesten må være mulig å realisere og ha en tydelig målgruppe (bruker)
 • Det bør ikke være for lang vei fra idé til produkt eller tjeneste. Fremvisning av en enkel prototype som beskriver og forklarer produktet eller tjenesten er en fordel.
 • Produktet eller tjenesten kan både være rent kommersiell eller styrke medienes redaksjonelle produkter. Det kan også bidra til effektivisering av interne arbeidsprosesser, eller skape merverdi for mediehus eller brukerne på annen måte.
 • Produktet eller tjenesten må gjerne ha skaleringsmuligheter, også utenfor landets grenser.


  Juryen består av 

  Tore A Godager, NHST (leder)
  Ingeborg Volan, Adresseavisen
  Ann Baekken, Amedia
  Audun Giske, Egmont
  Geir Terje Ruud, NTB
  Heidrun Reisæter, NRK
  Ola Stenberg, VG

Bildet er tatt under pitchen til fjorårets vinner  Contextual. Foto: Wil Lee-Wright