Redaktørstyrte medier er valgkampens vinnere

Nyhet

Publisert

To ferske målinger viser at redaktørstyrte medier har størst gjennomslag ved politisk kommunikasjon. I Norge har Norstat gjennomført en fersk måling på oppdrag fra Kampanje og, Burson Marsteller og DECIDIS Survey 2017 bekrefter tilsvarende tendens i Danmark.

- Resultatene av disse målingene er gledelige, men ikke overraskende. Det som faktisk er overraskende - og slett ingen selvfølge - er den omfattende leveransen fra norske mediehus. Begge de norske TV-kanalene har i år hatt seertall som er vesentlig høyere enn ved foregående valg, vel fortjent etter massiv satsing. Dessuten ser vi at mediehus i alle størrelser har bidratt betydelig til en mangfoldig og bred valgdekning hvor lokale representanter har sluppet til på flere flater, inkludert TV-sendinger basert på samarbeid mellom mediehus, sier adm.dir Randi S. Øgrey i MBL.

I undersøkelsen har Norstat spurt velgerne om hvor de får mest informasjon om valgkampen. 67 prosent svarer tv og radio. 54 prosen får også informasjon fra aviser og nettsider. Blant de yngste velgerne er det avis og nettsider som er den viktigste informasjonskanalen med 58 prosent. For denne gruppen er tv og radio på andreplass med 54 prosent. Flere detaljer i Kampanje.

I Danmark ser man en generell nedgang i bruken av sosiale medier som diskusjonsarena for politikk. Viktige funn fra den ferskerapporten DECIDIS Survey 2017, Insight into Danish information practices:

"While the daily use of social media platform increases, we have observed a general decrease of the use of social media to discuss politics. In 2016, 41% of the respondents reported to have “discussed politics” on Facebook at least “rarely”. In 2016 that percentage decreases to 27.7%. A possible interpretation of this data is that the high number of political discussion registered in 2016 was actually boosted by the political election that happened that year. If this is the case, the number currently observed should not be understood as a decline but rather as a stabilization after a peak of activity. While discussing politics online seems to remain a minor activity the 2017 survey registered a considerable part of the Danish Facebook users that engages with News and Current affairs on the platform (18.5% of Danish Facebook users do it at least one or two times a week)."

"44,5% of the respondents declare that they always or often read the news shared by the Facebook page of a news organization. Content shared by Friends and “well known contacts” play a less relevant role being a frequent (always or often) source for news and information for the 26,6% of the respondents. Weak ties and acquaintances play an even minor role with just 6,7% of the users saying that they provide news and information often or always. These numbers indicate that while the consumption of news has definitely moved toward social network platforms the traditional news organizations still play a relevant role as sources of information. 

Within this perspective, it is interesting to point out how Facebook, and social network sites in general allow for new and unprecedented styles of news consumption. 40,7% of Facebook users declare to receive the news without looking for them but just encountering them on their Newsfeed while they are online for other reasons. An equal number of Facebook users, on the other side, declare to actively look for the news visiting Facebook pages of news organizations."