Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Kan tallene sammenlignes med tidligere målinger?

Tallene for nettsteder som tidligere har benyttet Comscores UDM metode kan ikke sammenlignes med tidligere rapporteringer. For øvrige nettsteder vil det også kunne foreligge mindre avvik. Tallene for papirutgaver målt i F&M er uforandret, og er derfor sammenlignbare med tidligere tall for papir.