Kan tallene sammenlignes med tidligere topplister?

Dagens digitale målinger benytter en annen metode og er derfor ikke sammenlignbare med tidligere tall. Topplistene for digitale lesertall går fra å rapportere på unike brukere basert på cookies til å rapportere brukere på personnivå (Comscore). For mange av nettstedene er det også en endring i hvilke domener/seksjoner som inkluderes i dekningstallene. Dette betyr at digitaltall fra 18/2 (2017/2018) var en mellomrapportering og rapporteringen 19/1 blir et null-punkt. Metoden for å måle dekning i Comscore skiller seg også fra tidligere Norsk Internettpanel (NIP), og sammenligninger må ta i betraktning at NIP ikke hadde mulighet til å inkludere ekstrembrukere, enkelte apper og trafikknivåer fra browsermålingene. Comscores UDM metode, og hva som er inkludert i målingene (domener, apper), gjør at det for mange nettsteder derfor ikke vil være mulig med direkte sammenligning.

Målingene for avis (F&M TLF) innførte brand first for digitale produkter fra 2018, og ble utvidet til å måle både PC/Mac, nettbrett og mobil. Tidligere har det vært målt på web og mobil. Magasinmålingene holdes uendret og måler online totalt, uavhengig av enhet.

Tallene for papirutgaver målt i F&M er uforandret og er derfor sammenlignbare med tidligere tall for papir. På Kantar Medias nettsider finner dere mer informasjon om innsamlingsmetodene for papiraviser og magasiner.