ARBEIDSGIVERSERVICE OG FRI JURIDISK BISTAND

MBL forhandler frem til sammen ti tariffavtaler, og har dyktige advokater som bistår medlemmene på våre kjerneområder: Arbeidsrett, tariff, opphavsrett og markedsrett. Rådgivning innenfor disse områdene er gratis for medlemsbedrifter.

Vi bistår medlemsbedriftene innen hele det arbeidsrettslige feltet, blant annet i oppsigelses/ personalsaker, nedbemanningsprosesser, herunder forhandlinger om sluttavtaler og virksomhetsoverdragelser. Våre advokater har laget eget materiell knyttet til ulike arbeidsrettslige temaer som medlemmene får gratis. Vi rådgir bedriftene i enkeltsaker og representerer bedriftene overfor motpartens advokat eller fagforening. Bistanden er gratis for MBLs medlemmer. MBL og NHOs advokater representerer også medlemsbedriftene i saker som havner i domstolene, til en lav egenandel for medlemmene. Øvrig juridisk bistand utføres mot rimelige timesatser. Eurojuris Norge tilbyr andre forretningsjuridiske tjenester til 15 prosent rabatt. 

NHOs eksperter på arbeidsliv, tariff, arbeidsrett og næringsjus har laget veiledninger, sjekklister, maler, kontrakter, FAQ, nettkurs, benchmarking med mer, som hjelper deg i rollen som arbeidsgiver. Disse får du tilgang til som medlem i MBL.

Våre advokater hjelper medlemmene med spørsmål knyttet til lønn og tariff, og vi har egne tariffavtaler med flere organisasjoner på arbeidstakersiden. Ved tariffkonflikt har våre medlemmer tilgang til erstatningsordning via NHO.