MØTEPLASSER OG KOMPETANSEUTVIKLING

MBL samler bransjen og skal være bransjens viktigste møteplass. Vi skreddersyr konferanser, kurs, seminarer, kåringer og studieturer for våre medlemmer. Møteplassene er viktige nettverksarenaer for våre medlemmer.

MBL representerer bransjen i internasjonale medieorganisasjoner. Globalt arbeider vår internasjonale organisasjon WAN-Ifra med å styrke pressefriheten og ytringsfriheten. ENPA er vår bransjeforening i Brussel, og FIPP er den verdensomspennende organisasjonen for magasiner og ukeblader. Som MBL-medlem får du spesialpriser på de internasjonale organisasjonenes arrangementer.

MBL arbeider for å fremme mediebruk blant unge. Årlig benyttes MBLs undervisningspakker av nærmere 1600 skoler og 40000 elever på tvers av fag og klassetrinn.