NHO Pensjon

NHO Pensjon er en medlemsfordel som gir alle medlemmer like gode avtaler, uansett størrelse. Som medlem får du innskuddsbaserte pensjonsløsninger forhandlet av NHO og levert av Storebrand.

Svært gode betingelser

NHO har forhandlet frem en avtale som gir alle medlemsbedrifter betingelser som normalt er forbeholdt de aller største bedriftene.