NHO Pensjon

NHO Pensjon er en medlemsfordel levert av Storebrand. Dette er en god, trygg og enkel innskuddspensjonsordning for NHOs medlemsbedrifter. Her er fire gode grunner for å velge NHO Pensjon.

Svært gode betingelser

NHO har forhandlet frem en avtale som gir alle medlemsbedrifter betingelser som normalt er forbeholdt de aller største bedriftene.

Konkurransedyktig avkastning

Bærekraftige og enkle investeringsløsninger som forventes å gi de ansatte konkurransedyktig avkastning på pensjonsinnskuddene.