Hva er hovedforskjellene fra tidligere regelverk?

  • Frekvens – Opplag vil fra 2018 rapporteres to ganger årlig. Opplaget rapporteres og offentliggjøres for periodene januar-juni og juli-desember.  
  • Rabatt – Det telles fra 2018 aktive betalte abonnement uavhengig av pris. Tidligere kunne man ikke rabattere enkeltabonnement med over 50 % dersom det skulle telle fullt i opplagssammenheng. Denne regelen er endret i det nye regelverket og det er nå ingen rabattgrense for enkeltabonnement. Alle betalte abonnement teller som opplag, noe som gir avisene mulighet til å bruke rabatt aktivt i salgsarbeidet. Samtidig settes det en øvre grense for samlet rabattnivå på 15% for å unngå utnyttelse av regelverket og for å sikre opplagstallenes troverdighet i markedet. Med en overordnet rabattgrense på 15 % menes at den enkelte avis sin samlede rabatt til alle abonnenter, ikke kan overstige 15% av brutto omsetning.
  • Bedriftssalg – Fra 2018 kan telling av mulige bedriftstilganger maksimalt overstige 20% av faktiske nedlastninger av publikasjonen. Utgiver er ansvarlig for å benytte systemer som muliggjør registrering av digitale tilganger og faktiske nedlastinger. Nedlastingene må være reelle. Dvs. bevisst utført av faktiske personer, og ikke via tekniske løsninger for automatiske nedlastninger.
  • Frieksemplarer -  Frieksemplarer for heldigitale produkter sidestilles med frieksemplarer for papir- og komplettprodukter. Matrisen for beregning benyttes på netto opplag.