Innsamling av lønnsstatistikk

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Tallene helt nødvendige for at vi skal kunne vite hvordan lønnsveksten har vært, hva lønnsoverhenget er for inneværende år, hvilken effekt ulike lønnskrav har på rammen for oppgjøret og hvordan kravene slår ut blant våre medlemmer, sier fagsjef Geir E. Engen i MBL.

Da er tiden kommet for innsending av lønnsdata til MBL. Vi legger i disse dager ut veiledninger og annen nyttig informasjon på våre nettsider. Fra og med denne innsamlingen avvikler vi løsningen der bedriftene kan legge inn data via nettsidene våre.

-Vi forenkler rapporteringen, slik at all innsending skjer i excel-format, sier fagsjef Geir E. Engen i MBL. Det er lagt ut maler som viser hvilke opplysninger vi skal ha inn, og hvilken rekkefølge dataene skal ha i regnearkene som sendes inn. For det store flertallet vil det ikke innebære endringer, siden de allerede sender data direkte til oss i egnet format. For de som tidligere har rapportert via nettsidene forenkler vi jobben ved at de kan ta ut info fra egne systemer og kopiere den inn i excel.  

Det er en stor og omfattende jobb som skal gjøres, både av våre medlemmer og av MBLs administrasjon. -Tallene danner grunnlaget for lønnsforhandlingene med arbeidstagerorganisasjonene. De er helt nødvendige for at vi skal kunne vite hvordan lønnsveksten har vært, hva lønnsoverhenget er for inneværende år, hvilken effekt ulike lønnskrav har på rammen for oppgjøret og hvordan kravene slår ut blant våre medlemmer.

Fagforeningene ønsker de samme tallene. Vi har derfor etablert samarbeid, slik at MBL samler inn og bearbeider tallene for så å dele dem med fagforeningene. Vi oppnår da at våre medlemmer rapporterer tallen kun en gang samtidig som vi er enige om grunnlaget før lønnsoppgjørene starter, sier Engen.

Vi har mottatt en del spørsmål om hvordan GDPR spiller inn på denne innsamlingen. Vi har utarbeidet er informasjonsskriv som vi sender våre medlemmer, slik at de kan besvare eventuelle spørsmål i egen organisasjon.

TIL VEILEDNINGEN

INNSENDINGSFRIST 22. FEBRUAR