Hovedpriser

Årets nyskapning
Her sendes det inn nye og innovative løsninger, både teknisk og innholdsmessig, som er lansert i året som er gått. Deltagere må legge ved en begrunnelse for hvorfor de bør vinne, MERK begrunnelsen kan ikke overstige 10 sider. For å være aktuell som kandidat til denne prisen må publikasjonen delta i minst én av de andre kategoriene i konkurransen.
Årets magasin 
Til denne prisen gjør man helhetlig vurdering av innhold, utvikling og presentasjon. Prisen omfatter alle kanaler et magasin har, og vil bedømmes på floraen og samspillet mellom disse. Juryen vil legge vekt på høy kvalitet og utvikling gjennom det siste året, og vil blant annet vurdere redaksjonelt innhold, presentasjon og portefølje, samt innovasjon og nyskapning. Utvikling av magasinet med trafikktall, lesertall, økonomiske resultater mm spiller også inn. Det er en totalvurdering av hele magasinet og hvordan det har levert det siste året. Deltagende magasiner må legge ved en begrunnelse for hvorfor de bør vinne, MERK begrunnelsen kan ikke overstige 10 sider. . For å være aktuell som kandidat til denne prisen må publikasjonen delta i minst én av de andre kategoriene i konkurransen.
Årets mediehus
Til denne prisen gjør juryen en helhetlig vurdering av innhold, utvikling og presentasjon. Mediehuset blir vurdert i sin helhet. Juryen vil legge vekt på høy kvalitet og utvikling gjennom det siste året, og vil blant annet vurdere redaksjonelt innhold, presentasjon av journalistikk og portefølje, innovasjon og utvikling av både journalistikk og mediehus, dagsordensetting, samt utførelse av samfunnsoppdraget. Utvikling av hele mediehuset, med trafikktall, lesertall, økonomiske resultater mm spiller også inn. Det er en totalvurdering av hele mediehuset og hvordan det har levert det siste året. Deltagende mediehus må legge ved en begrunnelse for hvorfor de bør vinne, MERK begrunnelsen kan ikke overstige 10 sider. For å være aktuell som kandidat til denne prisen må mediehuset delta i minst én av de andre kategoriene i konkurransen.