Altså vant prisen Årets Magasin for 2020

Vinnere Årets Magasin

Siden 2007 har MBL delt ut prisen Årets Magasin. Til denne prisen gjør man helhetlig vurdering av innhold, utvikling og presentasjon. Prisen omfatter alle kanaler et magasin har, og vil bedømmes på floraen og samspillet mellom disse. Deltagende magasiner må legge ved en begrunnelse for hvorfor de bør vinne. For å være aktuell som kandidat til denne prisen må publikasjonen delta i minst en av de andre kategoriene i konkurransen.

2020 - Altså

Årets magasin er et bunnsolid journalistisk produkt, med en tydelig strategi for distribusjon av sitt innhold og å bygge et fellesskap. Det siste året har magasinet utviklet seg til å bli et helstøpt produkt med flere redaksjonelle ben å stå på. Dette er et tydelig prosjekt drevet av engasjement, gründerånd og et brennende ønske om å forandre verden. Det leveres estetikk og kvalitet i alle ledd, og de utfordrer magasinkonseptet i hver eneste utgave. Magasinet er bærekraftig både økonomisk og miljømessig, og setter sin stolthet i å løfte kvinner og feministiske verdier. De tar et tydelig standpunkt for et ekte, uretusjert og mangfoldig samfunn. Årets magasin er en motvekt og en forfriskende og viktig stemme i magasinfloraen.

2019 - ELLE

Juryens begrunnelse: Årets magasin jobber kontinuerlig med å være relevante både for egen målgruppe og i samfunnet for øvrig, og har det siste året stadig tatt en større plass i samfunnsdebatten. Magasinet inspirer, aspirerer, engasjerer, og av og til irriterer–noe som viser at de i aller høyeste grad fortsatt er relevante. I 2019 valgte magasinet bevisst å bruke forsiden til å ta standpunkt og vise mangfold. De er trofaste mot målgruppen og har stålkontroll på sine lesere, samtidig som de utfordrer gruppa og drar leserne inn i nye retninger og områder de kanskje ikke visste de viller være interessert i. Magasinet skaper stadig nye ben å stå på, og utfordrer normene for hva et moteblad skal være.

2018 - GODT som utgis av VG 

Juryens begrunnelse: Årets magasin har i 2018 nådd flere milepæler, og kan vise til solid vekst i året som har gått. De evner å tiltrekke seg lesere fra flere generasjoner gjennom å være tro mot nisjen, og ved å hente stemmer og bidragsytere fra alle lag. Magasinet inspirerer og imponerer med både antall saker som produseres og antall flater de når sine lesere på. Årets magasin gir leserne godt forbrukerstoff, og utfordrer samtidig sjangeren og nisjen med nyskapende journalistikk. Magasinet er noe så sjeldent som et papirspinoff av et nettsted – årets magasin er Godt.

2017 - Costume

Juryens begrunnelse: Årets magasin gjør modige valg som blir lagt merke til langt utover landets grenser. Redaktøren har gjennomført en stor ryddejobb, og gjort tydelige prioriteringer i valg av saker, stoff og samarbeidspartnere. Bladet satser på journalistikk, og er sitt samfunnsansvar bevisst. De snakker rett til en målgruppe få andre når, derfor er det imponerende at den journalistiske fanen heves like høyt som nisjefanen. Dette er et helstøpt produkt som fronter både norsk design og vanskelige saker i samme fold. Årets Magasin har skapt flere store arenaer for sin merkevare, og har tatt over tronen som Norges viktigste motemagasin. Årets magasin er Costume.

2016 - KK

Juryens begrunnelse: Årets magasin behersker balansen mellom tungt og lett innhold på en mesterlig måte. Magasinet har klart å transformere en tradisjonsrik merkevare fra papir til et ledende og lønnsomt nettsted. De evner å tiltrekke seg lesere fra flere generasjoner gjennom å være tro mot merkevaren, samtidig som de klarer å fornye journalistikk og presentasjon digitalt. På en unik måte har de etter langsiktig og grundig arbeid klart å lage sitt eget univers og skaper engasjement hos leserne både på papir, på nett, i skiløypa og i løpetightsen. Årets magasin er mye mer enn et magasin – årets magasin er KK.

2015 - DET NYE
2014 - Aftenposten K
2013 - Mann
2012 - Elle
2011 - Allers
2010 - Rom123
2009 - KK
2008 - Topp
2007 - Foreldre & Barn