Viktig med balanse mellom NRK og kommersielle mediehus

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

MBL mener det må være et absolutt krav at en ny finansieringsordning har som forutsetning at NRK skal drives både ikke-kommersielt og effektivt. Med dette som forutsetninger peker den danske (apparatnøytral avgift) og tyske modellen (fast beløp per boligenhet) seg ut, heter det i en fersk høringsuttalelse fra MBL.

Bakgrunnen for høringsuttalelsen Kulturministeren i fjor høst oppnevnte en ekspertgruppe ledet av Tore Olaf Rimmereid. Gruppen skulle utrede fremtidige modeller for offentlig finansiering av NRK. Flertallet i gruppen foreslår et boligbasert finansieringsbidrag, som etter deres syn viderefører kringkastingsavgiftens tilknytning til husstand, men som altså er frikoblet fra mottakerutstyr og derfor ingen lisens. Dersom departementet velger en lisensordning mener utvalget at alle apparater som kan vise audiovisuelt innhold med høy kvalitet skal utløse lisens for en husstand.

Utvalget skriver at «dagens grunnlag for innkreving av kringkastingsavgift ikke er egnet for fremtiden», og at det derfor bør finnes en er fremtidsrettet finansieringsmodell. Det er MBL enig i. Vi vil samtidig peke på at i et demokratisk samfunn må støtten og virksomheten til statsfinansierte medieforetak balanseres opp mot privat, kommersiell medievirksomhet.

Dette fremhever MBL

NRK bør ha gode og forutsigbare rammevilkår, knyttet til de oppgaver NRK er pålagt for å gi befolkningen tilgang til «public-service-innhold», samtidig som kommersielle medier må sikres det samme.

Viktige overordnede prinsipper som en finansieringsmodell må oppfylle er at den må sikre/bidra til uavhengighet, forutsigbarhet, legitimitet, rettferdighet, ikke-kommersialitet og effektivitet. NRKs redaksjonelle uavhengighet må vernes, og en finansieringsordning må ta hensyn til det. En ny ordning må også gi NRK tilstrekkelig forutsigbarhet, slik at NRK ikke opplever at man må rettferdiggjøre seg gjennom kontinuerlig høye brukstall. Dette fører i for stor grad til en dreining i kommersiell retning. Det er også viktig at ordningens legitimitet ivaretas, og at den er rettferdig for brukerne. MBL mener det må være et absolutt krav at en ny finansieringsordning har som forutsetning at NRK skal drives både ikke-kommersielt og effektivt.

Med dette som forutsetninger peker den danske (apparatnøytral avgift) og tyske modellen (fast beløp per boligenhet) seg ut.

Her er MBLs høringsuttalelse