Mediebedriftenes Klareringstjeneste AS

Mediebedriftenes Klareringstjeneste AS er 100 % eiet av Mediebedriftenes Landsforening, MBL. Selskapet ble etablert 19. oktober 2001 og har som formål å klarere bruk av digitale kopier.

Klareringstjenesten skal inngå langsiktige avtaler med sluttbruker om rett til bruk av opphavsrettslig beskyttet materiell i egen virksomhet samt inngå avtaler med nettagenter og klippbyråer. Klareringstjenesten skal videre overvåke og håndtere eventuelle rettighetskrenkninger. Selskapet er en non-profitt organisasjon der kopivederlagene skal, etter fratrekk av administrative kostnader, tilbakeføres til kildeeier.

Selskapet har for tiden avtaler med Intermedium, Meltwater, Opoint, Retriever, Scanmine og Visma om overvåking av web. I tillegg har Intermedium, Meltwater, Opoint og Retriever avtale om overvåking av en del aviser og magasiner. Oversikt over kildene som er omfattet av de ulike avtalene finnes i menyen til venstre.

Klareringstjenesten utbetaler vederlag til kildene en gang i året. Vanligvis skjer dette i juni. 

Styremedlemmer

Styremedlemmene i Klareringstjenesten oppnevnes av MBLs hovedstyre.

Nina Kordahl, Dagsavisen, Styreleder
Harald H Rise, Polaris, styremedlem
Eivor Jerpåsen, Amedia, styremedlem
Thomas Hovde, Schibsted, styremedlem
Pernille Børset, MBL, styremedlem
Knut Skaslien, NJ, styremedlem


Therese Korsmo Mjaaland, MBL, varamedlem

Avtaletekst

Vederlag til NTB

Vederlag til NTB beregnes med utgangspunkt i statistiske undersøkelser som viser hvor stor andel av de artikler som publiseres som er NTB-artikler. 
NTBs andel av det totalt vederlaget trekkes fra før vederlaget fordeles på kildene.

KILDER

Følgende nettsteder inngår i kildegrunnlaget.

For papiraviskilder ta kontakt via epost eller telefon