Mediebedriftenes Klareringstjeneste AS

Mediebedriftenes Klareringstjeneste AS er 100 % eiet av Mediebedriftenes Landsforening, MBL. Selskapet ble etablert 19. oktober 2001 og har som formål å klarere bruk av digitale kopier.

Klareringstjenesten skal inngå langsiktige avtaler med sluttbruker om rett til bruk av opphavsrettslig beskyttet materiell i egen virksomhet samt inngå avtaler med nettagenter og klippbyråer. Klareringstjenesten skal videre overvåke og håndtere eventuelle rettighetskrenkninger. Selskapet er en non-profitt organisasjon der kopivederlagene skal, etter fratrekk av administrative kostnader, tilbakeføres til kildeeier.

Selskapet har for tiden avtaler med Intermedium, Meltwater, Opoint, Retriever, Scanmine og Visma om overvåking av web. I tillegg har Intermedium, Meltwater, Opoint og Retriever avtale om overvåking av en del aviser og magasiner. Oversikt over kildene som er omfattet av de ulike avtalene finnes i menyen til venstre.

Klareringstjenesten utbetaler vederlag til kildene en gang i året. Vanligvis skjer dette i juni. 

Styremedlemmer

Styremedlemmene i Klareringstjenesten oppnevnes av MBLs hovedstyre.

Styret består av:

Nina Kordahl, Dagsavisen (leder) 2022-2024
Thomas Hovde, Schibsted 2022-2024
Pernille Børset, MBL 2022-2024
Knut Skaslien, NJ 2022-2024
Harald H. Rise, Polaris 2023-2025
Eivor Jerpåsen, Amedia 2023-2025

Varamedlemmer
Therese Korsmo Mjaaland, MBL 2023-2025

Avtaletekst

Vederlag til NTB

Vederlag til NTB beregnes med utgangspunkt i statistiske undersøkelser som viser hvor stor andel av de artikler som publiseres som er NTB-artikler. 
NTBs andel av det totalt vederlaget trekkes fra før vederlaget fordeles på kildene.

KILDER

Følgende nettsteder inngår i kildegrunnlaget.

For papiraviskilder ta kontakt via epost eller telefon