NADA AS

NADA AS, stiftet i 1995, er et datterselskap av Mediebedriftenes Landsforening. NADA har utviklet og drifter NADAexpress, en egen web basert tjeneste for annonsedistribusjon- og mottak.

I samarbeid med MBL arbeider NADA for ytterligere forenkling og kvalitetssikring innenfor annonseområdet ved å publisere retningslinjer og hjelpemidler for korrekt utforming og teknisk formatering av annonser og følgesedler. I dag kan over 200 aviser og samkjøringer og over 80 magasiner ta imot annonser sendt via NADA. NADA har en egen tjeneste for fargekonvertering av avisannonser, åpen for alle. NADAs virksomhet finansieres av avisene i fellesskap.

NADA AS
Kongensgt. 14, 0153 Oslo
Daglig leder: Geir Engen, e-post: ge@mediebedriftene.no