Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

MBLs DISTRIKTSFORENINGER

Mediebedriftene i Oslo og Akershus (MOA)

Mediebedriftene i Rogaland og Agder

VE-TE-BU Avisforening

Avisforeningen i Møre og Romsdal

Oplandenes Bladeierforening

Nordnorsk Medieforening

Sogn og Fjordane avisforeining

Hordaland Avis- og Medieforening

  • Leder: Trond Syversen
  • Avisa Hordaland