AFF

MBL og Medienettverket har valgt AFF til å være faglig ansvarlig for mentorprogrammet. Sammen med NHH og SNF utgjør AFF NHH-miljøet. Et spisset og ledende miljø for forsking og utdanning innen økonomi, administrasjon og ledelse i Europa.

Kjønnsbalanse og mangfold i ledelse har vært et viktig område for AFF som stiftelse. Både gjennom egen forskning og omfattende erfaring, er AFF overbevist over at mangfold er nødvendig for å få til nyskapning. I en verden med hurtige skifter, er det de som klarer å utnytte mangfold som klarer å ta de beste beslutningene.

AFF har omfattende praksis med prosjekter hvor målet har vært økt mangfold i ledelse, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold. I denne sammenheng har AFF utviklet en kunnskapsbase og også evaluert tiltak med hensyn på hva som gir størst effekt.

I samarbeid med ulike forskningsmiljøer, har AFF fått evaluert flere tiltak med hensyn på måloppnåelse.

AFF er stolte over å ha bidratt til å ha økt kvinneandelen i ledelse, styredeltagelse og akademiske toppstillinger og at Female Future internasjonalt er kåret til å være blant de 10 beste initiativer for likestilling.

AFF har også oppnådd svært gode resultater med Global Future hvor fokus tilsvarende har vært på at høyt utdannede migranter skal få brukt sine ressurser til beste for arbeidslivet og i styrer.

 

AFF legger vekt på både personlige og eksterne krefter som hindrer mangfold i ledelse.

 • Arbeid med egen identitet og indre barrierer på veien mot (topp-)lederrollen
 • Nettverksbygging av både personlige, operative og strategiske nettverk
 • Synlighet, selvrepresentasjon og kommunikasjon
 • Bevisstgjøring av mentorene
 • Dyktiggjøring av organisasjonene mhp hvordan mangfold kan sikres og bidra til nyskaping
 • Bevisstgjøring av underbevisste mekanismer og skjulte rekrutteringskanaler
 • Bruke media som en kanal til å påskynde endringer
 • Skaffe den rette mentor i forhold til målsettingen. Dette er en av de viktigste elementer i et mentoringprogram

 

Referanseprosjekter:

 • 50/50 et prosjekt for å nå FN’s bærekraftsmål nr 5, Likestilling. I samarbeid med Storebrand.
 • Over 100 talenter og erfarne kvinnelige toppledere fra ti av Norges største virksomheter
 • Female Future lederutviklingi samarbeid med NHO
 • Over 10 år med suksess for å øke andelen kvinner i styrer og lederroller. Evaluert av SINTEF
 • Global Future,  Mentoringprogram i samarbeid med NHO. 10 regioner, over 650 adepter totalt. Evaluert av SINTEF
 • Ledermentor, Mentoring for kvinnelige ledere i samarbeid med Innovasjon Norge. Mer enn 750 mentorer og adepter
 • Mentoringprogram for opprykkskandidater i OsloMet
 • Sirius Mentoring Oslo Universitet
 • Mentoring for økt innovasjon og samhandling mellom industri og akademia. Mentoring av PhD og postdockandidater.