Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Om Mediebedriftenes landsforening (MBL)

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er mediebedriftenes bransje- og utgiverorganisasjon. MBL skal bidra til å styrke og verne ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten som grunnleggende verdier i et demokratisk og åpent samfunn. MBL skal arbeide for gode og stabile betingelser som fremmer et mangfold av økonomisk sunne medier.

Organisasjonen teller 325 medlemmer, hvorav det er 185 avisbedrifter, 20 trykkerier, 30 distribusjonsselskaper, 12 fjernsynsselskaper, 7 annonsesamkjøringer, 14 konserner og driftsselskaper, 13 ukepresse, 12 multimedieselskaper, 2 pressebyråer og 1 reklamebyrå/mediebyråer, 4 radio. 25 selskaper kommer inn under kategorien annet.

Medlemsavisene representerer ca. 97 prosent av det totale avisopplaget. Mediebedriftene er medlem av NHO, og er den sentrale forhandlingspart i forhold til avisenes arbeidstagerorganisasjoner.

2017 ble et historisk år for norsk presse når vi for første gang på 19 år kunne glede oss over opplagsvekst for avishusene samlet. Og mediebruken på mobil er for første gang større enn lesningen av papiravisen.