Hva nå NRK?

Publisert

Å finne en nødvendig og riktig balanse mellom offentlig og privat medievirksomhet som sikrer mangfold og redaksjonell uavhengighet blir en av Widveys hovedoppgaver når ny NRK-melding skal utformes. Aktører som tidligere i liten grad konkurrerte, møtes nå på en felles arena: den digitale. Digital produksjon og distribusjon har snudd opp ned på publikums bruksmønstre, og dermed også betalingsstrømmene i bransjen. I MBLs utvalgsrapport – "Hva nå NRK?" er det flere innspill MBLs til ny NRK-policy for nettopp å finne denne balansen.

Utvalget mener at rammene for NRKs virksomhet må revideres, og at eierforhold, kontroll og styring tilpasses en moderne medievirkelighet. Utvalgsarbeidet har vært ledet av Schibsteds Bernt Olufsen.

Et forslag er at NRK skal ha et selvstendig ansvar for å bidra til det norske mediemangfoldet. Dette innebærer at NRK selv plikter å vurdere de konkurransemessige effektene av sitt tilbud, ikke bare i forbindelse med utvikling av eventuelle nye tjenester, men også innenfor kjernevirksomheten.

Les hele rapporten her

Her er noen hovedpunkter:

  • Dagens NRK-plakat må avvikles, Stortinget bør vedta overordnede prinsipper, departementet må revidere vedtektene.
  • Vedtektene må presisere at radio- og tv-virksomhet er kjernen og at medieplattformene primært skal benyttes til å gjøre dette tilgjengelig.
  • Vedtektene må slå fast at NRK ikke skal drive kommersiell virksomhet, og at NRK har et selvstendig ansvar for å bidra til mediemangfold.
  • NRK har spesielt ansvar for å ivareta sosiale og kulturelle behov i befolkningen som ikke i tilstrekkelig grad dekkes på annen måte