3 millioner fra UD

Norsk UD bevilger 3 millioner NOK til WAN-IFRAs Media Professionals Programme i nye demokratier.

MBLs administrerende direktør Randi S. Øgrey er medlem av WAN-IFRAs fundraising comitte og er svært glad for støtten til å utvikle frie og uavhengige medier.

- WAN-IFRAs arbeid for pressefrihet har gitt solide resultater og støtten fra UD er avgjørende viktig i fortsettelsen av arbeidet, sier hun. Støtten er betydelig økt fra tidligere 1 million, noe som innebærer at det også vil bli satset på Women in News Project.