Avis i Skolen blir til Mediekompasset

Publisert

vis i skolen skifter navn til Mediekompasset, men formålet er uforandret: Tilby et aktuelt undervisningsopplegg om de redaktørstyrte medienes rolle i samfunnet og stimulere til engasjerte og kritiske mediebrukere.

47-åring skifter navn 
Avis i skolen har eksistert siden 1970 og mer enn 3 millioner norske barn har siden da hatt undervisning på skolen om redaksjonelle grunnverdier. Mediekompasset er et løpende tilbud til skolene på vegne av norsk presse og i regi av Mediebedriftenes Landsforening.

Redaksjonelt innhold til 62 000 elever hele uka
Mandag 30. oktober sparkes nasjonal avisuke i gang og da vil 62 000 ha norsk redaksjonelt innhold på timeplanen i en hel uke. Elevene får arbeidshefter og papiraviser, og i år har en del skoler også valgt å benytte digitale aviser. Før årets stortingsvalg hadde elevene på mellomtrinnet, ungdomsskoletrinnet og den videregående skolen et heldigitalt og omfattende gratistilbud fra det som nå heter Mediekompasset.

Både papir og nett
-Store deler av virksomheten vil fortsatt være printbasert, fordi dette etterspørres fra skolene, sier prosjektleder Veslemøy Rysstad i Mediekompasset.

-Per i dag har vi åtte tilbud som har vært gjennom trykkpressen og samtidig mer enn 60 videoer basert på temaene journalistikk, journalistiske kjøreregler, medier i endring og ytringsfrihet/pressefrihet på medielabben.no. Vi har en digitalressurs under utvikling innenfor temaet demokrati og medborgerskap for mellomtrinn, ungdomsskolen og videregående skole, som vi satser på å ha klar før neste semester, sier Rysstad.

Skoleaviser.no er et annet digitalt tilbud fra Mediekompasset som er et gratistilbud til alle norske skoler og klassetrinn.