905 lærere har talt: 95,7 % av dem er fornøyd med nasjonal avisuke

Nyhet, Mediekompasset, Statistikk og analyse

Publisert

Foto: Schutterstock.

I høst deltok 78 550 elever på 1425 skoler i nasjonal avisuke i regi av Mediekompasset og 121 mediehus. I en fersk undersøkelse fra MBL (Mediekompasset) sier 95,7 prosent lærere at de er godt fornøyd med undervisningsopplegget om journalistikk og de redaktørstyrte medienes rolle i samfunnet.

Mediekompassets nasjonale avisuke er et tilbud om gratis aviser og gratis undervisningsmateriell for elever på 4. og 6. og 9. trinn på skoler over hele landet. Det skal stimulere til kritiske unge lesere og skape forståelse for de redaksjonelle grunnverdier.

I mange klasserom har det vært jobbet med flere avistitler under avisuka. Så mange som 38 prosent svarer at de har benyttet den digitale bt.junior i tillegg til lokalavisen sin. Lærerne verdsetter arbeidshefter med oppgavesett og aviser på papir. Men i år sier 93 prosent at de gjerne kan tenke seg å komplettere med nettavis i tillegg til papiravisen, noe som er en økning på nesten 64,3 prosent siden i fjor. Over halvparten av lærerne ønsker digitaltilgang til både lokalavisen og en riksavis.

93 prosent svarer at arbeidsheftene er godt tilpasset elevgruppen. Enkelte lærere i småskolen trekker frem at en del av elevene har sitt livs første møte med avis gjennom avisuka, og at disse trenger en del ekstra veiledning.

-Vi er selvsagt svært glad for responsen, men har vært bortskjemt med gode evalueringer fra klasserommene over flere år, sier prosjektleder Veslemøy Rysstad i Mediekompasset. -Det er særlig to ting vi følger spent med på. Vi er nysgjerrige på hvor mye av opplegget lærerne ønsker å ha digitalt fremover, og det er egentlig først i år at vi erfarer solid etterspørsel etter nettaviser. Dessuten har det vært et ekstra stort løft for distribusjonen i år med papiraviser til nærmere 80 000 elever daglig. Det skal derfor klaffe godt om alle får leveranse i tråd med egen bestilling hver dag i avisuka. Heldigvis har det gått sånn noenlunde bra, noe de gledelige resultatene med 95,7 prosent som svarer at opplegget er bra etter en totalvurdering, sier hun.

De aller fleste benytter oppleggene i norsktimene, men over 60 prosent bruker det også i samfunnsfagtimene. Lærerveiledningen høster også høy score, men bare 56 prosent av lærerne benytter lærerveiledningen, og resten sier at de følger eget opplegg.