Canada innfører nye støtteordninger for nyhetsmedier

Nyhet, Aviser og magasiner, Mediepolitikk

Publisert

Direktør John Hinds i News Media Canada.

Den kanadiske regjeringen vil innføre tre tiltak for å bistå nyhetsmedier. Tiltakene vil utgjøre rundt 595 millioner dollar over de neste fem årene. Tiltakene er alle av skattemessig karakter.

Den ene vil gjøre non-profit nyhetsmedier omfattet av en eksisterende ordning hvor givere til de som omfattes får skattefradrag for donasjoner.

Den andre er en ordning hvor utvalgte nyhetsmedier får såkalt «refundable tax credit», som innebærer at mediene får et skattefradrag som dersom det overstiger utlignet skatt gir en utbetaling fra staten. Ordningen er ment å understøtte personalkostnader knyttet til å frembringe originaljournalistikk.

Den tredje er en midlertidig skattefradragsordning på 15 prosent for abonnenter på abonnement fra digitale nyhetsmedier som omfattes.

- Vi er glad for regjeringens forslag, som anerkjenner utfordringene bransjen har løftet frem. Dette går i riktig retning, men det gjenstår mye arbeid med utforming og gjennomføring, sa administrerende direktør John Hinds i News Media Canada blant annet i en uttalelse.

Pressemelding fra News Media Canada