EU parlamentet kan gi publisister bedre kontroll

Nyhet, Mediepolitikk, Opphavsrett

Publisert

Foto: Shutterstock

Europeiske presseorganisasjoner er tilfredse over EU parlamentets resolusjon som tilsier at publisister kan få bedre kontroll over hvordan innholdet deres aktivt benyttes i andres tjenester. MBL støtter denne innstillingen.

Med forslaget  til Art 11 får utgiverne en selvstendig rettsbeskyttelse  av sine publikasjoner, og den samfunnsmessige betydningen av utgivernes økonomiske investeringer i innhold anerkjennes. I praksis vil en slik regel bidra til utgivernes muligheter til å skape bæredyktige forretningsmodeller.  

På digitale plattformer  brukes særlig nyhetsmedienes innhold ofte til å tiltrekke oppmerksomhet og trafikk til andre tjenester. I mange tilfeller er dette ikke noe problem for mediene, som også kan ha fordeler av spredning av innholdet. I noen tilfeller har imidlertid anvendelsen karakter av urettmessig utnyttelse av innholdet til skade for medienes egne forretningsmodeller.

Forslaget vil ikke endre privatpersoners rettigheter med hensyn til viderepublisering.

Endringer i opphavsrettslige regler er sjelden helt svart hvitt, og MBL er opptatt av at ytringsfrihetens kår må ivaretas også med et nytt regelverk. Vår hovedkonklusjon er imidlertid slik News Media Europe, ENPA, EMMA og gjengir i pressemeldingen:

This staunch support of our independent, free press and for pressing ahead with a proposal for a right that, if adopted, will amount to a victory for fairness, and formal recognition that commercially freeriding on others’ efforts and investments is unacceptable. The Internet is only as useful as the content that populates it. This Publisher’s neighbouring Right will be key to encouraging further investment in professional, diverse, fact-checked content for the enrichment and enjoyment of everyone, everywhere.”