MBL vil finne felles podcastløsning for bransjen

Nyhet, Medlemskap og fordeler, Multimedia

Publisert

MBL er tildelt kr 302.400 fra Medietilsynets innovasjonsstøtteordning for forposjektet "Norsk podcastløsning".

Ideen bak Norsk Podkasthosting er enkel. -I stedet for at det enkelte mediehus forsøker å finne den beste løsningen, går bransjen sammen og ser på muligheten til å utvikle dette området i fellesskap, sier fagsjef for digital utvikling Geir E. Engen i MBL. -Tidsbruken ved oppstart av prosjekter knyttet til podkast er i dag relativt stor. Mediehusene må finne egnet teknologi for produksjon, jobbe for å få til en rasjonell produksjonsflyt, finne en god distribusjonsløsning og søke kommersielle muligheter i tilknytning til podkast. Å jobbe sammen om å finne løsninger på dette på tvers av mediehusene vil derfor senke kostnadene for den enkelte og gi en lettere inngang til denne kanalen, sier Engen.    

MBL vil blant annet jobbe for å finne en felles kommersiell publiseringsløsning og et felles tellesystem som kan måle hvor mange som lytter til podkastene.

Norsk podkasthosting gir også mulighet til å tenke bredere på innholdet i løsningen - altså tjenester som kan bakes inn, eller tilbys som premium. Her er noen mulige tjenester:

  • Automatisk transkribering av podkastene til norsk (bokmål/nynorsk) for publisering i tekstformat.
  • Automatisk generering av video (lydbølger og bakgrunnsbilder).
  • Integrering mot smarthøyttalere (apper og skills).
  • Muligheten for å søke i lyden og hente ut relevante lydklipp.
  • Mulighet til å abonnere på podkaster (betalt abonnement) eller støtte enkeltpodkaster med faste månedlige bidrag.
  • Løsning for at lyttere skal kunne sende inn sin egen lyd til podkastene/redaksjonene. Skape dialog med lytterne.
  • Mulighet til å fragmentere podkaster ut fra ‘stikk’/innslag og deretter tilby løsninger som personaliserer innholdssammensetningen for å øke relevans for sluttbruker.
  • Mulig å mikse lyd og podkaster ved å integrere brukerens musikkstrømmetjeneste i løsningen - slik at du får høre din favorittmusikk i din favorittpodkast.

MBL vil samarbeide med LLA om prosjektet. Det skal etableres en bredt sammensatt styringsgruppe bestående av 8-10 personer og engasjeres en prosjektleder i to måneder.