Norden bør skattlegge digitale aktører etter modell fra Storbritannia

Nyhet, Mediepolitikk, Statistikk og analyse

Publisert

Foto: Schutterstock.

Manglende skattlegging av globale digitale aktørers store og sterkt økende inntekter i de nordiske markedene er redegjort for i to PwC rapporter. Den nyeste fra november i år viser at det utredes mye i ulike overnasjonale fora, uten konkrete resultater. Rapporten konkluderer med at det mest hensiktsmessige er overnasjonale løsninger på høyest mulig nivå, men at dersom det drøyer med å få slike på plass bør de nordiske landene vurdere å gå samme vei som Storbritannia og innføre en DST (Digital Sales Tax).

En rekke land har innført, eller planlegger å innføre, egne tiltak

- Rapporten konkluderer med at det nok er lang vei frem før det kommer overnasjonale regler i regi av EU eller OECD på plass. Derfor er det nødvendig, både av hensyn til å ha like konkurransevilkår og også vår evne på lang sikt til å opprettholde velferdssamfunnet, at de nordiske landene seriøst vurderer å følge Storbritannias eksempel. Der har man siden 2016 hatt en egen skatt på overskudd som føres ut av landet, og for 2019 vil regjeringen innføre en Digital Sales Tax på to prosent av omsetningen. Dette er langt fra nok, men er en begynnelse, sier adm. dir. Randi S. Øgrey.  

I mai 2017 kom rapporten «Unequal taxation in a digital world   - a challenge for the Nordic media industry» og denne har fått oppfølgingsrapport, begge laget av PwC på oppdrag av de nordiske medieforeningene. Den nye rapporten gir en gjennomgang av arbeidet som OECD og EU har utført siden mai 2017, og peker på at ytterligere arbeid er nødvendig for å få nødvendig enighet i OECD og EU. 

PwC rapporten: «Unequal taxation in a digital world» - an update to the 2017 report

Les også  Kampanjes intervju med Randi S. Øgrey om rapporten