Norge bør styrke innsatsen med å utvikle pressefrihet globalt

MBL og Redaktørforeningen har sendt felles høringsnotat i forbindelse med Stortingsmeldingen om menneskerettigheter i utenriks- og utviklingspolitikken. Fredag møter de sammen med Presseforbundet i høringsrunde hos Stortingets utenrikskomite for å utdype hvordan Norge bør styrke sin rolle i utviklingen av pressefrihet, ytringsfrihet og utvikling av medieledere globalt.

Som medlem av den verdensomspennende utgiverorganisasjonen WAN-IFRA har MBL og norske medier bidratt i prosjektet Media Professionals Program i Myanmar, Vietnam og Kambodsja, og erfarer at det er viktig for demokratibygging og bidrar til å skape uavhengige og sterke medier. Prosjektet er støttet av Utenriksdepartementet.  MBL og Redaktørforeningen foreslår nå tre nye prioriterte innsatsområder:

-   Bidra til å utvikle frie og økonomisk uavhengige medier, slik at disse får forutsetninger for å eksistere, utvikle seg og bidra til å bygge demokrati.

-   Videre å bidra til støtte opplæring av journalister, medieledere og medieeiere i menneskerettigheter, etisk journalistikk, kvalitetsjournalistikk og sikkerhet.

-   Sist, men ikke minst ønsker Mediebedriftene og Redaktørforeningen å etablere uavhengige instanser og organisasjoner for fag og bransje som verktøy i arbeidet med langsiktig endring i land hvor medienes frihet er begrenset. 

Les høringsnotatet til Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Redaktørforening

Les Stortingsmeldingen