Ap foreslår å styrke mediepolitikken

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Arbeiderpartiets sentralstyre har offentliggjort sitt forslag til nytt partiprogram for perioden 2017-2021. Avsnittet om mediepolitikk inkluderer ordninger for innovasjon, allmenkringkastingstjenester, mediestøtte og medieansvarslov.

- Det er fremtidsrettet at utkastet til partiprogram slår fast at man skal utvikle ordninger som bidrar til innovasjon og slik sørge for at lokalaviser kan lykkes med overgangen til nye plattformer, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

I utkastet heter det: «Mange av de mest sentrale mediene i Norge har store utfordringer med å finansiere god journalistikk og med å møte konkurransen fra internasjonale medieaktører. Vi er spesielt bekymret for kvalitetsjournalistikkens kår og vil ta et større politisk ansvar for å sikre ytringsfrihet og medienes mulighet til å fylle sin samfunnsrolle i alle deler av landet.»

 

MEDIEKAPITTELET i utkast til nytt partiprogram for Arbeiderpartiet:

Nyhets- og aktualitetsmediene er sentrale for folkeopplysning, demokrati og opplevelse av fellesskap. Digitalisering har ført til at medievaner og forretningsmodeller er radikalt forandret. Mange av de mest sentrale mediene i Norge har store utfordringer med å finansiere god journalistikk og med å møte konkurransen fra internasjonale medieaktører. Vi er spesielt bekymret for kvalitetsjournalistikkens kår og vil ta et større politisk ansvar for å sikre ytringsfrihet og medienes mulighet til å fylle sin samfunnsrolle i alle deler av landet. Arbeiderpartiet vil:  • Forsterke NRKs rolle som en bred allmennkringkaster med sterk tilstedeværelse i hele landet, gjennom å sikre en forutsigbar styring og finansiering  • Ta initiativ til internasjonalt samarbeid slik at de globale medieaktørene betaler skatter og avgifter i de landene de opererer i, med sikte på å styrke finansieringen av mediestøtteordningene • Ikke svekke det samlede nivået på mediestøtten, men utvikle ordninger som bidrar til innovasjon og sørger for at lokalaviser kan lykkes med overgangen til nye plattformer • Legge frem en egen medieansvarslov som styrker det norske kildevernet • Arbeide for kommersiell allmennkringkasting med hovedkontor i og nyhetssendinger fra Bergen • Arbeide for en kommersiell allmennkringkasting på radio med hovedkontor i Lillehammer • Sørge for at lokalradioene får midler til å lykkes med overgangen fra FM til DAB  • Beskytte mennesker som er truet på grunn av sine meninger og ytringer. Redaktører og journalister skal ha et særskilt vern