Ber om reell nettnøytralitet

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

MBL har levert høringsuttalelse til BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) om utkast til retningslinjer for håndtering av lovbestemmelsene om nettnøytralitet.

- Det er viktig at retningslinjene følger opp de gode intensjonene i lovbestemmelsene, og vårt inntrykk er at BEREC har laget gode retningslinjer. Vår uttalelse viser til viktigheten av reell nettnøytralitet, og peker på overordnede juridiske og politiske føringer som tilsier en streng tolkning av unntak, sier fagsjef Bjørn Wisted i MBL.