Ber regjeringen utsette endring av lørdagsomdeling

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

Etter 1. november skal ikke lenger Posten stå for lørdagsomdeling av aviser. - Bransjens distribusjonsselskaper får for knapp tid til å etablere et tilbud som kan overta når Posten legger ned sin lørdagsomdeling av aviser 1. november, og derfor bør endringen utsettes til årsskiftet sier Gunnar Kvassheim, nestleder i MBL og leder av postutvalget.

Postens generelle lørdagsomdeling ble lagt ned 5. mars. Frem til 1. november skal Posten likevel omdele aviser på lørdager. Etter dette skal lørdagsomdeling deles mellom bransjens egne distribusjonsselskaper og det Ålesundsbaserte distribusjonsselskapet Kvikkas. Selskapet vant Samferdselsdepartementets anbud for de 15 % av husstandene hvor bransjens distribusjonsselskaper ikke leverer. 

Kvikkas skal bruke Norpost som underleverandør, og de skal gå i gang 1. november. Fra samme dato må aviser som i dag bruker Posten på lørdager ha inngått avtale med annen leverandør. Det gjelder også for områder utenfor geografien som dekkes av anbudet.

MBLs postutvalg hadde tirsdag møte med konstituert statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds i Samferdselsdepartementet, hvor de la frem sin bekymring og ba om utsettelse av endringen til 1. januar.

Postutvalget hadde også møte med ledelsen i Kvikkas og Norpost. Hensikten med dette møtet var å høre hvor langt de er kommet med å få på plass en løsning. Inntrykket er at det er grunn til tvil om det lar seg gjøre å få dette på plass innen 1. november. Dette er meddelt Samferdselsdepartementet i brev i dag, hvor MBL ber om løpende kvalitetssikring og utsatt innføring hvis nødvendig.

Les også om Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om lov om posttjenester (postloven)

MBL vil neste uke sende mer informasjon om saken direkte til daglig leder i medlemsbedriftene.