Danskenes ferske allmennkringkaster-rapport

Publisert

Det danske kulturministeriet fikk overlevert rapporten "Public Service de næste 10 år" av det regjeringsoppnevnte Public-Service utvalget denne uka. Rapporten peker på to hovedutfordringer: Den globale konkurransen og generasjonskløften mellom eldre og unge med hensyn til medievaner.

Public-Service-utvalget skriver i  rapporten at de har stilt seg følgende spørsmål:

Hvordan er den demokratiske samtale mulig på et opplyst grunnlag i et stadig mer fragmentert mediebilde? Hva betyr de nye plattformene for mulighetene til å etablere en felles offentlighet? Risikerer vi å bli sittende i egne ekkokamre og bli enige med likesinnede om hvordan verden (bør) se ut?

Konklusjoner

Utvalget konkluderer med at det bør, i videst mulig forstand, etableres fri onlinetilgang til almennkringkastningens innhold, inkludert arkivtilgang, uten at det innebærer ytterligere betaling enn kringkastingslisens. Utvalget råder også til en forsterket nyhets- og aktualitetsdekning regionalt.

Økt samarbeid mellom kommersielle og statlige medieaktører

Ikke minst ber de om iverksettelse av en langsiktig samlet strategi for økt samarbeid mellom statlige og kommersielle medier, og relevante offentlige institusjoner, som kan komplettere hverandre på en måte som gir merverdi for alle involverte parter og dermed også gavner det danske samfunnet.

Med tanke på utfordringen i unges medievaner ble nettopp konsulenten i Avisen i Undervisiningen og en representant fra unge mediebrukere intervjuet på Danmarks radio i forbindelse med utvalgets rapport.

Dette mener MBL om rammevilkår for allmennkringkasting

Bildet: Utvalgets leder Connie Hedegaard, Foto: Concito