Droner som journalistisk verktøy

Presseorganisasjonene sender felles innspill til Luftsfartstilsynet i forbindelse med varslede nye regler om bruken av droner. "Å kunne ta i bruk droner i journalistikken gjør det mulig å dokumentere begivenheter på en unik måte når hendelser skjer, og i ettertid". Samtidig skal mediene være varsomme. Medienes bruk av droner må være innenfor de rammene sikkerheten setter, er noen av punktene i de fire siders lange brevet.