Enighet om kvalitetsmål for lørdagsomdeling

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

I møtet mellom Samferdselsdepartementet, Kvikkas og bransjen sist fredag ble de tre partene enige om at det er bransjens standardiserte metodikk som skal benyttes fremover som målemetodikk for leveringskvalitet.

Gjennom den blir klagene kategorisert etter årsak for avviket, og rapporter kan hentes ut både på region- og tittelnivå. Dette gjør at man kan fokusere på problemområder parallelt med en overordnet måling av kvalitet.

– Det er bra at partene ble enige om en standard metodikk. Det er helt nødvendig å ha felles kvalitetsmåling. Dette er et skritt i riktig retning, men det er fortsatt store utfordringer med Kvikkas-omdelingen av aviser enkelte steder, sier fagsjef Bjørn Wisted i MBL.