ESA godkjenner endringer i mediestøtten

Nyhet, Mediepolitikk

Publisert

EFTAs overvåkningsorgan ESA har konkludert med at disse er i tråd med statsstøttereglene i EØS-avtalen, og har godkjent endringer i produksjonsstøtten for nyhets- og aktualitetsmedier i Norge. – Vi er tilfreds med ESAs beslutning, som innebærer at disse avisene nå kommer inn i en støtteordning som er forutsigbar og har objektive kriterier, sier Bjørn Wisted, fagsjef for næringspolitikk i MBL.

Endringene innebærer at nasjonale ukeaviser, som tidligere fikk produksjonstilskudd gjennom Norsk kulturråd, kommer inn under tilskuddsordningen for nyhets- og aktualitetsmedier som administreres av Medietilsynet. Tilskuddsordningen som sådan ble godkjent av ESA i mars 2014 da den ble gjort plattformnøytral.

Les mer her